Open navigation

Khai lấy thông tin IDB

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo IDB trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh trình đơn, chọn vào Tờ khai XNK, chọn mục Đăng ký tờ khai nhập khẩu

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính;

  1. Danh sách tờ khai bên dưới chọn Khai lấy thông tin (IDB);
  2. Thanh chức năng trên cùng nhấn chọn Khai lấy thông tin (IDB).
  3. Xuất hiện thông tin tờ khai đã nhập liệu trước đó và bảng tuỳ chọn chữ ký số; tùy chọn thông tin chứng thư số;
  4. Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn Đăng nhập;
  5. Chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có phản hồi END_OF_MESSAGE.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.