Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 11 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Tối ưu hiển thị chi tiết dòng hàng đối với hóa đơn bán hàng bệnh viện.

2. Lập hóa đơn từ PMBH: Tối ưu tính lại số tiền (Đối với hóa đơn có ngoại tệ). Tối ưu chỉnh sửa dữ liệu trước khi xuất hóa đơn. Cập nhật dữ liệu giảm thuế theo NQ 101/2023/QH15 đối với hóa đơn bán hàng.

3. Danh sách hóa đơn: Thêm “Số lượng in”.

4. Quản lý truyền nhận hóa đơn từ MTT: Thêm “Số lượng tạo” (Số lượng 1 lần gửi TCT). Tối ưu hóa đơn gửi lên TCT (Không quá 2MB).

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.