Open navigation

Cấu hình Ngành công nghiệp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình ngành công nghiệp sử dụng trong hệ thống 2ez.

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngành nghề hoạt động; nội dung mặc định chỉ hỗ trợ cho thông tin liên hệ dạng doanh nghiệp.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Liên hệ > Ngành công nghiệpBài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.