Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.33

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

1. Tài khoản nội bộ: Thêm thông tin vào Người sử dụng (Tên người liên hệ, Điện thoại).


Cải tiến

1. Hồ sơ 630: Tối ưu kiểm tra mã đơn vị.

2. Tờ khai 05A-HSB: Tối ưu xuất XML báo cáo.

3. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Cập nhật mẫu điện tử (Mẫu số 4).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.33.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.