Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.46

Ngày phát hành
Thứ năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024.Tính năng mới
--/--


Cải tiến
1. 03/TNDN (TT80/2021): Thêm chức năng nạp dữ liệu từ XML (PL03-2/TNDN, PL 03-3A/TNDN).
2. 01/DNXLNT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8.
3. Bổ sung 01/XSBHDC (TT40/2021): Tối ưu load dữ liệu tờ khai bổ sung.
4. Đăng ký T-VAN: Tối ưu load thông tin chữ ký số.
5. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Cập nhật ký và nộp hồ sơ đối với các gói sản phẩm Cloud24.
6. Cập nhật hiển thị thông tin đối với các gói sản phẩm Cloud24.
7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.46.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.