Open navigation

Kiểm tra dung lượng ổ cứng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kiểm tra dung lượng ổ cứng trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo cấu hình máy tính đáp ứng theo yêu cầu để có thể sử dụng phần mềm do TS24 cung cấp.


Trình tự thực hiện

Có thể kiểm tra dung lượng ổ cứng trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows theo 1 trong những cách sau:

  • Kiểm tra trong My Computer

  • Kiểm tra dung lượng bằng cửa sổ Properties trong My Computer


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.