Open navigation

Tải Google Forms kê khai thuế

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách tải về Google Forms kê khai thuế để lập tờ khai qua phần mềm TaxOnline.

Nội dung này là một phần hỗ trợ cho mô hình giải pháp kết nối lập tờ khai hồ sơ nghiệp vụ (thuế, bảo hiểm xã hội…) để ký số từ xa nộp cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng di động SafetySigning.

Các biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng Tờ khai thuế để sử dụng cùng với tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tương ứng trong cùng một tài khoản Google Drive.

Đây là cách nhập liệu dễ dàng cho tập tin mẫu Excel (Google Sheets) khi sử dụng SafetySigning để kê khai thuế.

Một số tài liệu tham khảo liên quan về mô hình giải pháp ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning:

. Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối lập tờ khai Excel trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Lập tờ khai Excel mẫu, ký nộp trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

Để thực hiện nội dung này, người dùng cần có 1 tài khoản Gmail (Google Drive)


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động trình duyệt web, đăng nhập vào tài khoản Gmail đang sử dụng

Tải Google Forms kê khai thuế

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang mạng https://web.ts24.com.vn

2. Vào mục Hỗ trợ

3. Chọn Tải về Google Forms kê khai thuế

4. Chọn Chi tiết tại mẫu tờ khai thuế cần dùng

5. Chọn Sao chép mẫu để lưu về Google Drive mẫu Forms nhập dữ liệu tờ khai thuế

6. Chọn Tải về File mẫu Google Sheets để kết nối với Google  để lưu về Google Drive mẫu tập tin lưu dữ liệu tờ khai thuế đã nhập từ Forms


Kiểm tra mẫu đã lưu về Google Drive

1. Tuỳ chọn biểu tượng chức năng mở rộng tại góc phải trên cửa sổ trình duyệt web

2. Chọn chức năng Drive

3. Tập tin Forms nhập liệu kê khai thuế và tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tờ khai nghiệp vụ đã lưu về Drive

4. Khởi tạo thư mục đặt tên theo mã số thuế của đơn vị, di chuyển 2 tập tin mẫu vào thư mục này để thuận tiện trong việc quản lý nhập liệu


Kết nối tập tin Forms nhập liệu kê khai thuế với tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tờ khai nghiệp vụ

1. Chọn mở tập tin Forms

2. Chọn bảng Responses

3. Nhấn chọn Link to Sheets

4. Tuỳ chọn điều kiện liên kết đến Sheets đã có sẵn (Select existing spreadsheet)

5. Nhấn chọn Select

6. Xuất hiện bảng danh sách chọn tập tin, tuỳ chọn tập tin mẫu Excel (Google Sheets)

7. Nhấn chọn Select

Kết nối thành công, tại giao diện Forms, nhấn chọn View in Sheets để mở xem nội dung tập tin mẫu Excel (Google Sheets) lúc này sẽ xuất hiện thêm 1 sheet Forms Responses


Nhập liệu tờ khai nghiệp vụ

1. Chọn mở tập tin Forms

2. Tuỳ chọn biểu tượng con mắt để chuyển trang Forms từ chế độ chỉnh sửa sang chế độ nhập thông tin chính thức

3. Thực hiện nhập liệu vào từng ô thông tin theo yêu cầu trên Forms; một số nội dung sẽ có liên kết đến trang hướng dẫn số liệu nhập tương ứng

4. Nhấn chọn Next để chuyển sang trang nhập liệu tiếp theo; hoàn thành nhập liệu thì nút chức năng này chuyển thành Submit

Khi thực hiện nhập số liệu tờ khai thuế từ giao diện Forms, thông tin sẽ được cập nhật vào sheet Form Responses trên tập tin mẫu Excel (Google Sheets); dữ liệu này sẽ tự động đồng bộ sang sheet tờ khai chính

Hoàn thành việc nhập liệu, người dùng có thể thực hiện nạp tập tin Excel từ Drive để tổng hợp ra hồ sơ thuế hoàn chỉnh, ký nộp từ xa trên ứng dụng di động SafetySigning (tham khảo hướng dẫn đã được đề cập tại phần Tổng quan của bài viết này)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.