Open navigation

Tạo chấm công đang thiếu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Tạo chấm công đang thiếu trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Tuỳ chọn múi giờ sử dụng trong hệ thống để tạo thông tin chấm công

5. Nút chức năng hỗ trợ thực tạo thông tin thông tin chấm công

Hoàn tất việc thực hiện, có thể trở về chức năng Bản nháp chấm công để kiểm tra lại thông tin


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.