Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.31

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024.


Tính năng mới

--/– 


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Cho phép lập hóa đơn với tỷ giá = 1đ. Tối ưu chọn thuế suất (Đối với hóa đơn 0đ và khác loại ghi chú và diễn giải).

2. Hóa đơn TT32: Tối ưu Xem/ In Hóa đơn lưu qua FTP.

3. Đối chiếu biên lai thu tiền BHXH, BHYT: Thêm chỉ tiêu “Ngày báo cáo”.

4. Xem XML Hóa đơn: Cập nhật xem 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.31.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.