Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 27 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ: Tối ưu chức năng “Kết chuyển lãi lỗ” Chứng từ tổng hợp. Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu. Tối ưu chức năng in Phiếu nhập, Phiếu xuất.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.