Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.35

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024.


Tính năng mới

–/– 


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật chức năng ký PDF (Tên công ty 50 ký tự tự động xuống hàng).

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.35.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.