Open navigation

Tắt mở máy tính từ xa để dùng phần mềm Trình ký từ xa qua Google Drive


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện tắt mở máy tính từ xa để dùng phần mềm Trình ký từ xa qua Google Drive.

Phần mềm “Trình ký từ xa” là công cụ hỗ trợ thiết lập mở rộng phương thức gửi trình ký & ký số, nộp hồ sơ điện tử trên các phần mềm của bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, iXHD™…).

 

II. Hướng dẫn sử dụng:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.