Open navigation

Trình ký hồ sơ giao dịch điện tử

iBHXH - Nộp hồ sơ, tra cứu kết quảĐể thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử, trường hợp người lập hồ sơ không trực tiếp giữ thiết bị chữ ký số để có thể ký nộp hồ sơ, cần thực chuyển hồ sơ này cho người quản lý thiết bị chữ ký số ký nộp qua mạng, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, xuất hiện danh sách hồ sơ đã tổng hợp hoàn chỉnh, thực hiện trình kỳ theo nội dung hình hướng dẫn.

(A): Tuỳ chọn xem nội dung chi tiết hồ sơ trước khi trình ký

    (B): Tuỳ chọn hình thức trình ký qua Email/Cloud24

    (C), (D): Bảng hướng dẫn thực hiện trình ký qua Email/Cloud24


 File trình ký sẽ được hệ thống tự động chuyển đến cho người ký.  Tại máy tính người ký, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng Kyso™ > trên thanh tiêu đề chọn vào mục “iBHXH” > “Mở file dữ liệu BHXH (*.ibh)”.   Tại giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file trình ký:   “Chọn file lưu dưới máy” (trường hợp người làm thực hiện trình ký qua email). “Chọn file được trình ký qua Cloud24” (trường hợp người làm đã gởi trình ký qua Cloud24)  Gắn thiết bị USB Token vào máy tính để thực hiện ký và nộp hồ sơ qua mạng. 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.