Open navigation

Thiết lập danh mục khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập danh mục khách hàng trong phần mềm iXHD.

Video hướng dẫn "Thiết lập danh mục khách hàng" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thiet-lap-danh-muc-khach-hang-225?fullscreen=1#).


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn thủ tục

1. Chọn chức năng Danh mục.

2. Chọn chức năng Khách hàng.

Bước 2: Nhập liệu

- Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm/ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

(http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354).

1. Danh mục nhóm khách hàng: Thiết lập, quản lý nhóm khách hàng, nhà cung cấp …

2. Danh mục khách hàng/ đối tác: Nhập liệu, quản lý thông tin chi tiết khách hàng, nhà cung cấp…

3. Sau khi nhập liệu hoàn tất, bấm GHI (F5) để lưu lại dữ liệu.Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.