Open navigation

Thiết lập danh mục khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập danh mục khách hàng trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Khách hàng.

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

1. Thiết lập, quản lý nhóm khách hàng, nhà cung cấp …

2. Thiết lập, quản lý thông tin chi tiết khách hàng, nhà cung cấp…


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.