Open navigation

[Mẫu cũ] Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Kê khai

3. Chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT

1. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
  • Xuất Excel: xuất file dưới dạng .xlsx
  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Video hướng dẫn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTG)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-gtgt-khau-tru-01-gtgt-36?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.