Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.47

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 600: Tối ưu chức năng cập nhật thông tin vào Quản lý NLĐ. Cải tiến chức năng chọn NLĐ từ Thông tin chi tiết NLĐ (Hiển thị thông tin NLĐ gồm“Tên - Ngày sinh – CMND/CCCD/Hộ chiếu”) trên tờ khai D02-LT. Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ. Tối ưu nhập liệu, giao diện trên Phụ lục HGĐ (Tờ khai TK1-TS). Bỏ chức năng điền nhanh thông tin địa chỉ theo địa chỉ hộ khẩu (Không còn thông tin hộ khẩu) trên D02-LT. Bỏ chức năng "Lấy Mã sổ BHXH" (Chức năng không sử dụng trên TK1-TS).

2. Tờ khai TK1-TS: Tối ưu chức năng cập nhật thông tin vào Quản lý NLĐ. Cải tiến chức năng chọn NLĐ từ Thông tin chi tiết NLĐ (Hiển thị thông tin NLĐ gồm“Tên - Ngày sinh – CMND/CCCD/Hộ chiếu”). Tối ưu xuất dữ liệu cột Ghi chú. Tối ưu Phụ lục HGĐ đối với màn hình nhỏ (1024x768).

3. Cải tiến chức năng tạo hồ sơ mới (Mặc định chọn mã đơn vị đang sử dụng).

4. Xem XML BHXH: Cập nhật xem 20/TXN-TNCN (TT156/2013), TK1-TS, DNHDKCB,05A-HSB.

5. D01-TS (Hồ sơ giấy): Tối ưu mở file báo cáo.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.47.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.