Open navigation

KySo cập nhật 15.0.22

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng ký TS24 ID, Quên mật khẩu.

2. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.22.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.