Open navigation

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi

* Lợi ích

 • Khi tính hưởng lương hưu, số tiền đóng BHXH các năm trước được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng.
 • Hưởng lương hưu (khi nam từ đủ 62 tuổi, nữ từ đủ 60 tuổi trở lên và có từ đủ 20 năm đóng BHXH).
 • Lương hưu được điều chỉnh trên cơsở mức tăng của chỉ số giá tiêu dung và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH.
 • Người đang hưởng lương hưu, hoặc người đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 05 năm trở lên, khi qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí và tiền tuất một lần.
 • Được cấp thẻ BHXH để khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu (không phải mua thẻ BHYT).
 • Được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng.
 • Thời gian tham gia BHXH tự nguyện không liên tục thì được bảo lưu, cộng dồn khi tính hưởng chế độ BHXH.
 • Người đang tham gia BHXH khi chết hoặc bị thương tật vì bất cứ lý do gì thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH.

* Điểm vượt trội

 • Sức mạnh tài chính và quy mô vượt trội của BHXH Việt Nam.
 • Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có hỗ trợ của Nhà nước.
 • Không vì mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh tăng trên cơsở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH khi tính hưởng lương.
 • Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định pháp luật đều được tham gia BHXH tự nguyện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.