Open navigation

KySo cập nhật 15.0.24

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

2. Hồ sơ Google Drive: Tối ưu đồng bộ file.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.24.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.