Open navigation

Tiki | Lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm & cách giải quyết

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu những lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm Tiki & cách giải quyết trong hệ thống BigSeller.

 

II. Nội dung hỏi đáp:

Lỗi 1: {"errors":["Brand legal document is missing , please read our docs for detail : http://open.tiki.vn/"],"meta":{"id":"107400395","source":"meepo"}}

Giải pháp: Vui lòng tải lên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.