Open navigation

Lịch

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tạo lịch trong hệ thống quản lý 2ez.

Hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin sự kiện, lịch hẹn... đã khởi tạo.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Lịch > Nhắc nhở > Tạo > Vùng tạo lịch

Chọn Tạo > tùy chọn nội dung cần tạo.


Bài viết khác

Thảo luận

Điểm bán hàng - Thanh toán

Phân hệ Liên hệCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.