Open navigation

Lịch

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu phân hệ Lịch trong hệ thống 2EZ.

Phân hệ Lịch hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin sự kiện, lịch hẹn, ngày phép… đã khởi tạo.

Phân hệ này là một trong những phân hệ mặc định cơ bản khi hệ thống mới được khởi tạo.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năng: Lịch > Giao diện trang lịch

  

 

Hỗ trợ khởi tạo / tuỳ chỉnh nội dung thông tin lịch hẹn, sự kiện.

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.