Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.31

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 10 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm nhóm chức năng ownCloud(Trình ký, Đồng bộ chứng từ đã ký).

2. Cấu hình ký số: Thêm cấu hình ownCloud.


Cải tiến

1. Bổ sung 04/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15.

2. Bổ sung 01/TTS (TT40/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.31.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.