Open navigation

2ez | Quản lý bán hàng

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm 2ez:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Tài khoản sử dụng

. Hình thức nhập liệu

. Vùng nhập liệu

. Quản lý thông tin khách hàng

. Quản lý kho hàng hóa

. Lập đơn hàng bán


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm 2ez

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.