Open navigation

KySo cập nhật 15.0.30

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu sắp xếp danh sách hồ sơ BHXH (Theo ngày trình ký).

2. Đăng ký TVAN:Cập nhật danh sách Hồ sơ vãng lai nộp qua dịch vụ TVAN.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.30.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.