Open navigation

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu cho tài khoản sử dụng trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Truy cập website www.bigseller.com;

Đăng nhập vào hệ thống;

Trên thanh tiêu đề vào mục Cài đặt;

Xuất hiện bảng thông tin bên dưới, vào mục Cài đặt tài khoản > Sửa mật khẩu;

Nhập thông tin thay đổi mật khẩu trong bảng thông tin bên phải;

Chọn Xác nhận sửa để hoàn tất việc thực hiện.

  


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.