Open navigation

Cài đặt ứng dụng SafetySigning và tạo thông tin kết nối

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tải và cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động.
Tham khảo VideoClip hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=ICQDldlxedE&list=PLXqtJIj7KLeJCNT0CeNqZA_7dUcPgz6SJ&index=7


Hướng dẫn thực hiện

I. Cài đặt ứng dụng

- Tùy theo thiết bị di động đang sử dụng, thực hiện truy cập App Store / Google Play (CH Play) để tải, cài đặt ứng dụng SafetySigning;

- Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản do nhà dịch vụ cung cấp / Gmail / Apple ID.

II. Tạo thông tin kết nối

Thực hiện trong ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động

1. Vào giao diện Trang chủ;

2. Chọn vào biểu tượng trên góc trái để mở bảng Cài đặt;

3. Tại nhóm chức năng Cài đặt hệ thống, chọn Thông tin kết nối;

4. Nhấn chọn Thêm thông tin kết nối;

5. Xuất hiện bảng Thêm thông tin kết nối; nhập Mã kết nối, (bước hướng dẫn A); nhập MST / CCCD kích hoạt tương ứng cùng mã kết nối này.

6. Chọn Kiểm tra;

7. Xem lại thông tin cần kích hoạt, chọn Cập nhật thông tin kết nối;

8. Chờ cập nhật hoàn thành, Trạng thái kích hoạt sẽ thông báo nội dung Đã kích hoạt;

9. Chọn biểu tượng Trở về trên góc trái để thoát giao diện thực hiện.


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.