Open navigation

Lập hoá đơn điện tử máy tính tiền

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng lập hoá đơn điện tử máy tính tiền trong phần mềm iXHD.

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần thực hiện những nội dung sau:

. Đăng ký mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT sử dụng hoá đơn điện tử với Cơ quan Thuế (xem hướng dẫn)

. Phát hành hoá đơn điện tử (CQT đã chấp nhận) (xem hướng dẫn)

. Thiết lập một số danh mục cơ bản (hàng hoá, khách hàng, hình thức thanh toán…) (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền

2. Chọn mở Lập HĐĐT Máy tính tiền

Bảng thông tin chi tiết lập hoá đơn

1. Danh mục tuỳ chọn nhóm hàng hoá

2. Danh sách sản phẩm trong nhóm hàng hoá đã chọn; nhấp đúp chuột để chọn sản phẩm vào bảng chi tiết hoá đơn bên trái

3. Danh sách sản phẩm của hoá đơn cần xuất

4. Tuỳ chọn thông tin mẫu hoá đơn, khách hàng, hình thức thanh toán, loại tiền thanh toán

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ xuất hoá đơn:

. Xem trước (F3): thể hiện nội dung hoá đơn hoàn chỉnh

. Làm mới: xoá nhanh thông tin đã chọn để lập hoá đơn

. Lưu tạm (F8): tuỳ chọn lưu lại nội dung lập hoá đơn chưa thực hiện thanh toán

. Thanh toán (F5): tuỳ chọn xuất hoá đơn hoàn chỉnh, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký hoá đơn; trường hợp chưa hoàn thành việc ký số sau khi nhấn chọn nút chức năng này, có thể tra cứu, thực hiện ký số lại hoá đơn trong chức năng Danh sách HĐĐT Máy tính tiền

.  Đóng (F12): tuỳ chọn đóng cửa sổ đang thao tác


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.