Open navigation

Lập hoá đơn điện tử máy tính tiền

Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử máy tính tiền trong phần mềm iXHD.

Điều kiện tiên quyết:

Đã đăng ký mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT sử dụng hoá đơn điện tử với Cơ quan Thuế (http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000128460)

Đã phát hành hoá đơn điện tử (CQT đã chấp nhận)

(http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000129336)

Đã thiết lập một số danh mục cơ bản (hàng hoá, khách hàng, hình thức thanh toán…)

(http://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/folders/16000096204)


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Mở giao diện lập hóa đơn

 1. Trên thanh trình đơn, chọn HĐĐT Máy tính tiền.
 2. Chọn Lập HĐĐT Máy tính tiền.

Bước 2: Điền thông tin hóa đơn

- Danh mục nhóm hàng hóa: Chọn nhóm hàng hóa phù hợp.

- Danh sách sản phẩm:

 • Nhấp đúp chuột vào sản phẩm trong danh sách để thêm vào hóa đơn.
 • Chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong bảng chi tiết hóa đơn.

- Thông tin hóa đơn:

 • Chọn mẫu hóa đơn phù hợp.
 • Nhập thông tin khách hàng, hình thức thanh toán, loại tiền thanh toán.

- Nút chức năng:

 • Xem trước (F3): Hiển thị nội dung hóa đơn hoàn chỉnh.
 • Làm mới: Xóa thông tin đã chọn để lập hóa đơn mới.
 • Lưu tạm (F8): Lưu tạm nội dung hóa đơn chưa thanh toán.
 • Thanh toán (F5): Xuất hóa đơn hoàn chỉnh và ký hóa đơn bằng chữ ký số. 
 • Đóng (F12): Đóng cửa sổ lập hóa đơn.

Lưu ý:

Trường hợp chưa hoàn thành việc ký số sau khi nhấn Thanh toán, có thể tra cứu và ký lại hóa đơn trong chức năng Danh sách HĐĐT Máy tính tiền.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.