Open navigation

Danh mục Tài sản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập thông tin Tài sản trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Bấm chọn Tài sản.
  3. Tuỳ chọn Phân loại/ Bộ phận khấu hao/ Tài sản cố định.

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354

Bảng chức năng Phân loại: Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin danh mục loại tài sản cố định.

Bảng chức năng Bộ phận khấu hao: Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin danh mục bộ phận khấu hao sử dụng tài sản cố định.

Bảng chức năng Tài sản cố định: Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin phân bổ tài sản cố định.

- Video hướng dẫn thiết lập "Danh mục tài sản" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/danh-muc-tai-san-174?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.