Open navigation

Danh mục Tài sản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thiết lập danh mục Tài sản trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Bộ phận khấu hao:

Ví trí mở chức năng: Danh mục > Bộ phận khấu hao

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Loại tài sản

Ví trí mở chức năng: Danh mục > Phân loại

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Tài sản cố định

Ví trí mở chức năng: Danh mục > Tài sản cố định

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.