Open navigation

Tem vé thẻ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Tem vé thẻ trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Vị trí mở chức năng:

Tem vé thẻ > Tạo tem vé: lập chứng từ tem vé điện tử trực tiếp trong iXHD.

Tem vé thẻ > Tạo từ dữ liệu trung gian: lập chứng từ tem vé điện tử thông qua kết nối cơ sở dữ liệu của đơn vị với phần mềm iXHD ( được hỗ trợ cấu hình bởi nhân viên kỹ thuật TS24).

Tem vé thẻ > Danh sách tem vé: tra cứu chứng từ tem vé điện tử đã khởi tạo.

2. Lập, tra cứu tem vé điện tử:

 

 


Bài viết khác

             

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.