Open navigation

Cấu hình In

Tổng quan

Cấu hình In hỗ trợ người dùng thiết lập trang in và định dạng in báo cáo trên hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn sử dụng

1. Định dạng in

Bước 1: Truy cập cài đặt báo cáo

Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Hành động > Báo cáo.

Bước 2: Chọn báo cáo cần in

Chọn báo cáo bạn muốn sử dụng tính năng in trực tiếp (ví dụ: Phiếu xuất hàng).

Nhấp vào SỬA.

Bước 3: Cấu hình hành vi in mặc định

Tại tab IN, chọn Hành vi mặc định:

  • Gửi cho khách hàng: Khi cần in, nhấp vào nút IN hoặc Ctrl + P phiếu xuất hàng sẽ được tải về dưới dạng PDF. Người dùng sau đó có thể mở tệp và in.
  • Mở hộp thoại in: Khi cần in, nhấp vào nút IN hoặc Ctrl + P. Hộp thoại in sẽ hiện ra, cho phép bạn chọn máy in và in báo cáo.

Bước 4: Nhấp vào LƯU để lưu cài đặt.

 

2. Cấu hình định dạng trang in

Bước 1: Truy cập cài đặt định dạng trang in

Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Báo cáo > Định dạng trang in.

Bước 2: Chọn định dạng khổ giấy cần thiết lập

Chọn định dạng khổ giấy bạn muốn thiết lập (ví dụ: A4 đứng).

Bước 3: Sửa đổi cài đặt định dạng trang

Nhấp vào SỬA và nhập thông tin cần thiết cho định dạng trang.

Báo cáo liên quan: Chọn báo cáo bạn muốn áp dụng định dạng trang này.

Bước 4: Nhấp vào LƯU để lưu cài đặt.

Lưu ý:

  • Bạn có thể tạo nhiều định dạng trang in khác nhau cho các mục đích sử dụng khác nhau.
  • Khi in báo cáo, hệ thống sẽ sử dụng định dạng trang in mặc định của báo cáo. Nếu bạn muốn sử dụng định dạng trang in khác, hãy chọn trong hộp thoại in.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.