Open navigation

Lập hóa đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cơ quan Thuế.


Yêu cầu chung

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký hóa đơn điện tử; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.


Hướng dẫn thực hiện

1. Xuất hóa đơn điện tử

Vị trí mở chức năng: Hóa đơn điện tử > nhóm Thông tin xuất hóa đơn điện tử kết nối CQT (*).

(*) Tùy theo mẫu hóa đơn đã đăng ký phát hành, người dùng tùy chọn đúng bảng chức năng tương ứng để lập hóa đơn.

Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Lập hóa đơn điện tử:

 1. Tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng
 2. Tùy chọn mẫu hóa đơn, ngày lập hóa đơn và thuể suất áp dụng cho hóa đơn này
 3. Tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bản
 4. Thanh nút chức năng hỗ trợ lưu thông tin chi tiết, ký số và gửi hóa đơn cần lập cho Cơ quan Thuế ( đễ được cấp mã)

Lưu ýNgười dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Kiểm tra hóa đơn điện tử đã khởi tạo

Vị trí mở chức năng: Hóa đơn điện tử > Danh sách hóa đơn CQT

Bảng hỗ trợ tra cứu:

 1. Vùng tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần tra cứu
 2. Vùng chức năng hỗ trợ tùy chọn thời gian tra cứu
 3. Danh sách hóa đơn tra cứu
 4. Chi tiết thông tin hàng hóa của hóa đơn đang chọn
 5. Tùy chọn gửi email thông tin hóa đơn cho người mua hàng
 6. Thanh nút chức năng hỗ trợ ký số giao dịch điện tử
 7. Nút chức năng kiểm tra đồng bộ hóa đơn lưu từ Google Drive


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.