Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.56

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Hồ 600: Tối ưu chức năng Xuất dữ liệu trong Giảm LĐ.

2. Hồ 604: Đóng tờ khai TK3-TS theo QĐ 490/QĐ-BHXH.

3. Thông tin đơn vị: Tối ưu chọn danh mục địa bàn hành chính trên Thông tin chung, Thông tin xuất hóa đơn (Đối Với đơn vị hành chính không có Phường/Xã).

4. Đăng ký I-VAN: Tối ưu kiểm tra chọn CQ BHXH.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.56.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.