Open navigation

Giảm giá tối đa cho khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về giảm giá tối đa cho khách hàng trên hệ thống 2ez.

Chức năng này cho phép doanh nghiệp thiết lập hạn mức giảm giá tối đa cho từng khách hàng, ngăn giảm giá quá mức và cải thiện lợi nhuận.


Hướng dẫn thực hiện

Trong Khách hàng, xem tùy chọn đặt chiết khấu tối đa.

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Khách hàng

Kích hoạt nút Đặt giảm giá tối đa cho khách hàng, tùy chọn loại giảm giá.

Kích hoạt tính năng Cho phép giảm giá tối đa cho khách hàng.

Xem giảm giá trong cửa hàng, có thể chỉnh sửa giảm giá tối đa cho khách hàng.

Đặt giảm giá trong dòng đặt hàng.

Cửa sổ cảnh báo bật lên khi bấm vào thanh toán, nếu số tiền vượt quá giới hạn giảm giá.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.