Open navigation

Kiểm tra lộ trình đưa đón học sinh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện kiểm tra lộ trình đưa đón học sinh trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn Bán hàng

2. Chọn Điểm đón > Điểm đón

3. Chuyến đi (đơn hàng) có tình trạng xác nhận thành công, danh sách thông tin chuyến đi đã được tạo vé sẽ thể hiện ra trong bảng chức năng này


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.