Open navigation

Danh mục Kho

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hướng dẫn cách thiết lập danh mục Kho trong phần mềm ezBooks.

Danh mục Kho hỗ trợ định nghĩa, thiết lập và quản lý thông tin kho hàng chứa hàng hoá, vật tư… của đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Danh mục.
  2. Bấm chọn Hàng hoá.
  3. Chọn Kho.

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm:

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000139354.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.