Open navigation

Lịch

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tạo lịch trong HR24.

Hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin sự kiện, lịch hẹn, ngày phép...đã khởi tạo.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Lịch > Vùng tạo lịch

Tùy chọn thời gian cần tạo lịch > tùy chọn nội dung cần tạo.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.