Open navigation

KySo cập nhật 15.0.25

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023.


Tính năng mới

1. Ký hồ sơ khác: Thêm Lịch sử ký.

2. Ký hợp đồng: Thêm Lịch sử ký.


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu giao diện (Đáp ứng các máy có độ phân giải màn hình từ 1024x768).

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu xác thực CKS Safe-CA.

3. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu xác thực CKS Safe-CA.

4. TS24 ID: Tối ưu chức năng Đăng xuất.

5. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.25.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.