Open navigation

Công nợ phải thu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ công nợ phải thu trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Ví trí mở chức năng: TT chung > Công nợ phải thu

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin công nợ phải thu

3. Danh sách công nợ phải thu đã thiết lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.