Open navigation

Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai tái bảo hiểm nước ngoài trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ lập tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế nhà thầu > Tờ khai thuế TNDN đối với tổ chức nhận TBH nước ngoài (01/TBH) (TT80/2021) > Chọn kỳ kê khai > Đồng ý

1.2 Hồ sơ lập tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế nhà thầu > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai nhận TBH nước ngoài (01/TBH) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.