Open navigation

Ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24

TaxOnline - Nộp thuế điện tử


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24 của phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Gắn thiết bị chữ ký số (USB Tooken) vào máy tính;

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Pay24;

Xuất hiện thanh công cụ nhấn chọn Đăng ký nộp thuế điện tử;

 

 


Kiểm tra lại các thông tin công ty, lưu ý những cột thông tin sau:

Thông tin đã đăng ký: chọn số tài khoản, ngân hàng muốn ngưng nộp thuế điện tử.

Thời điểm ngừng: ngày ngừng dịch vụ phải lớn hơn ngày hiện hành.

Lý do ngừng: ghi rõ lý do muốn ngừng nộp thuế điện tử.

 

Nhấn chọn Nộp hồ sơ để thực hiện ký tờ khai ngưng sử dụng dịch vụ.

 

Thực hiện ký nộp xong, trên thanh tiêu đề chọn Pay24;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Lịch sử giao dịch NTĐT để kiểm tra lại tình trạng nộp tờ khai thay đổi, chờ tình trạng báo Đang xử lý.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.