Open navigation

Lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách Lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng trong chức năng Pay24 trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Pay24 > Nộp NSNN qua ngân hàng > Giấy nộp NSNN qua NH

Chọn ngân hàng nộp thuế và nhấn chọn Tiếp tục.

Chọn tháng cần lập giấy nộp NSNN qua ngân hàng;

Nhấn chọn Thêm để tạo ra lần nhập liệu.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Đơn vị cần đăng ký dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng để thực hiện chung với chức năng lập giấy nộp NSNN. Giấy nộp NSNN hỗ trợ nộp tiền thuế nội địa và Hải quan.

Tại giao diện Giấy nộp NSNN qua ngân hàng, kiểm tra thông tin người nộp thuế;

Đơn vị chọn đúng cơ quan thu khi thực hiện nhập liệu (Đơn vị là công ty Xuất khẩu thì chọn cơ quan thu là Hải quan để lập giấy nộp tiền), tùy chọn cơ quan thu Hải quan trực tiếp của đơn vị ,  nhập số tờ khai Hải quan, ngày lập và loại hình khai báo Hải quan;

Tùy chọn thông tin ngân hàng và tài khoản thực hiện chuyển khoản.

Phần mềm hỗ trợ tự động lấy thông tin số tiền nộp vào giấy nộp tiền từ tờ khai được lập trong Tax Online hoặc dữ liệu lưu của ứng dụng HTKK.

Kiểm tra nhập thông tin vào các cột nội dung liên quan như mã ngành, mã chương, loại kỳ, kỳ tính thuế, số tiền;

Trường hợp tùy chọn lấy dữ liệu tư phần mềm TaxOnline khi chọn loại thuế thì số liệu sẽ tự cập nhật vào các cột nội dung, có thể tùy chỉnh lại nội dung đã nhập liệu.

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập liệu;

Nhấn Nộp hồ sơ để nộp tờ khai đến hệ thống ngân hàng, liên hệ đến ngân hàng để được hướng dẫn tiếp thủ tục chuyển khoản thanh toán số thuế phải nộp vào NSNN.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.