Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 10 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

1. Hệ thống: Thêm cài đặt, phát hành mẫu Biên lai thu tiền


Cải tiến

1. Tham số hệ thống: Tối ưu giao diện. Thêm mô hình “Biên lai thu tiền”.

2. Báo cáo tổng hợp: Tối ưu hiển thị "Thành tiền chưa VAT" khi chọn tùy chọn "Hiển thị chi tiết HĐ".

3. Quản lý truyền nhận MTT: Tối ưu chức năng nộp hóa đơn lên TCT.

4. Xuất dữ liệu vào Taxonline/HTKK: Tối ưu chức năng xuất dữ liệu.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.