Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.24

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 11 tháng 05 năm 2023


Tính năng mới

1. DNGHNT_ND12_2023 (Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 12/2023/NĐ-CP)): Thêm mới theo chuẩn XML 2.6.6 L0 và Nghị định 12/2023/NĐ-CP.


Cải tiến

1. 01/CCTT-TMDT (CV4205/2022): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.5.

2. 01/GTGT (TT26/2015): Tối ưu mở phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT.

3. Danh mục: Cập nhật danh mục địa bàn hành chính.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.24.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.