Open navigation

Khởi tạo tài khoản người dùng

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập vào sử dụng tính năng trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Người dùng

Đầu tiên, thêm tên của người dùng mới, địa chỉ email, đây là tên đăng nhập mà người dùng sẽ sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.

Trong Quyền truy cập, có thể chọn những ứng dụng mà người dùng của bạn có thể truy cập và sử dụng. Các cấp quyền khác nhau có sẵn tùy thuộc vào từng phân hệ sử dụng của phần mềm.

Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa trang và đã nhấp vào LƯU, 1 email sẽ tự động được gửi đến người dùng. Người dùng phải nhấp vào nó để chấp nhận lời mời tham gia phiên bản của bạn để tạo mật khẩu đăng nhập.

Mật khẩu đăng nhập được khởi tạo bởi người dùng khi lần đầu kết nối với phần mềm quản lý nhân sự, hoặc có thể thay đổi trong giao diện khởi tạo tài khoản này (chỉ thực hiện được khi sử dụng tài khoản của quản trị viên)


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.