Open navigation

Chữ ký đơn hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về chữ ký đơn hàng trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn nắm bắt chữ ký của khách hàng cho các đơn hàng trong POS, cải thiện độ chính xác và bảo mật của giao dịch.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Chữ ký đơn hàng POS, bật Cho phép chữ ký và bật các tùy chọn thích hợp.

Trong màn hình POS, nhấp vào Chữ ký. Một trình hướng dẫn sẽ bật ra, tại đây vẽ chữ ký của người dùng, thêm tên và ngày tháng rồi nhấp vào Lưu.

auto

Chữ ký sẽ hiển thị trên biên lai POS với tên và ngày.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.