Open navigation

Ngoại tệ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ cho ngoại tệ trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn TT Chung.

- Bước 2: Chọn Ngoại tệ.

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin ngoại tệ

3. Danh sách ngoại tệ đã thiết lập

- Video hướng dẫn "Khai báo số dư ban đầu của Ngoại tệ" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/khai-bao-so-du-ban-au-cua-ngoai-te-183?fullscreen=1#).


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.