Open navigation

Danh sách dự án đầu tư

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách lập mẫu danh sách dự án đầu tư trong phần mềm TaxOnline


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Trên thanh trình đơn chọn vào mục Kê khai

2. Chọn mở Danh sách DAĐT

Bảng thông tin nhập liệu

1. Vùng nhập liệu nội dung chi tiết

2. Hướng dẫn phím chức năng Thêm / xoá dòng nhập liệu (Insert / F11)

3. Nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất việc nhập liệu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.