Open navigation

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trong phần mềm iBHXH.

Một số đối tượng chỉ tham gia BHYT:

Người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT.

Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Học sinh sinh viên…


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí hồ sơ:

Vị trí hồ sơ điện tử:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hồ sơ điện tử > Thu > [603Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Vị trí hồ sơ giấy:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hồ sơ giấy > Thu > Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT > [603] Cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

2. Nhập liệu:

Tùy chọn theo vị trí hồ sơ, xuất hiển bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chỉnh thời gian lập hồ sơ , tạo lần nhập liệu  và nhấn chọn Đồng ý.

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH.

Bảng danh sách mẫu tờ khai, tùy chọn hồ sơ cần nhập liệu, bên dưới xuất hiện các bảng nhập liệu tương ứng.

Thực hiện nhập liệu theo hình thức nhập trực tiếp vào phần mềm hoặc nhập liệu từ file mẫu:

Nhấn chọn phím Insert trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím F11 để xóa bớt dòng.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.