Open navigation

Xuất khẩu khai báo thông tin EDA

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn khai báo thông tin EDA trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện:

1. Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Tờ khai XNK

2. Nhấn chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu

Nghiệp vụ khai thông tin EDA

  1. Chọn tab Thông tin chung tờ khai xuất khẩu.
  2. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn Khai thông tin (EDA/EDA01).
  3. Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số của đơn vị cần ký nộp hồ sơ.
  4. Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn Đăng nhập
  5. Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có phản hồi END_OF_MESSAGE.


Bài viết liên quan

Tờ khai xuất khẩu

Quản lý danh mục

Quản lý tờ khai thu phí

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.