Open navigation

Quyền truy cập

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về quyền truy cập trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể thiết lập các quyền truy cập khác nhau cho những người dùng khác nhau, giới hạn quyền truy cập của họ vào một số tính năng hoặc dữ liệu trong POS.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Người dùngNgười dùng cụ thể

Xem cài đặt người dùng,  bật tất cả cài đặt vị trí cần thiết cho người dùng cụ thể..

Sau khi áp dụng, các nút bị vô hiệu hóa trong POS.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.